Informace o klubu

Házenkářský klub SK HFP Prostějov

4_20240626_142455.jpg

KLUB SK HFP PROSTĚJOV

V létě roku 2018 jsme se rozhodli že založíme samostatný klub, kde dodržíme koncepci budování klubu od nejmladší dětské kategorie až po dospělé. Proto jsme naši vizi představili rodičům dětí, které do té doby trénovali v jiném oddíle a nechali jsme na jejich rozhodnutí, kdo se k nám přidá a stane se členem nového klubu. Dne 5. 10. 2018 vznikl klub SK HFP Prostějov z. s., zápisem do spolkového rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně. Ihned po založení klubu jsme se stali členy ČSH a ČUS a tím jsme mohli oficiálně zahájit sportovní činnost. 

V naší první soutěžní sezóně 2018/2019 jsme začali s družstvy mladších a starších minižáků, se kterými jsme se zúčastnili krajských soutěží OLKSH. Postupně se nám v dalších sezónách podařilo vytvořit družstva mladších a starších žáků, která také hrála krajské soutěže OLKSH. 

Jelikož se nám do sportovní činnosti zapojovalo stále více dívek, v sezóně 2023/2024 jsme založili družstvo starších žaček, které hráli společnou soutěž žákyň se Zlínským krajem Liga OLK/ZLK. Tato sezóna byla také poslední pro všechny chlapecké kategorie v našem klubu. 

Pro sezónu 2024/2025 jsme se dohodli na spolupráci s klubem TJ Sokol Centrum Haná, který v Kostelci n. H. má všechny chlapecké kategorie. Proto vznikla dohoda vzájemně výhodná dohoda, že všichni chlapci budou hrát za TJ Sokol Centrum Haná a dívky z obou klubů budou hrát v našem klubu SK HFP Prostějov. Od této sezóny se tedy budeme již plně soustřeďovat na dívčí družstva.